Choď na obsah Choď na menu
 


Demografický vývoj na Slovensku v roku 2009 - časť deti

30. 5. 2010

Deti a mládež 

K 31.12. 2009 mala Slovenská republika 5 424 925 obyvateľov. V priebehu roku 2009 sa nám narodilo viac ako 61 tisíc detí. Napriek tomu sa podiel detí vo veku 0-18 rokov na celkovej populácii znížil oproti roku 2008 z 21,03% na 20,66%.

 

Takže na Slovensku sme mali v minulom roku 1 120 595 detí. Najpočetnejšia bola skupina detí vo veku 6 - 14 rokov (497 721), a najmenej početná skupina detí vo veku 3-5 rokov (161 220). Najmenších detí vo veku do 2 rokov bolo 172 379 a najstarších detí vo veku 15-18 rokov bolo 289 275.  

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Graf1: veková štruktúra detí v roku 2009, zdroj: vlastná práca , podklady ŠÚ SR

 

Z dlhodobého hľadiska (posledných 9 rokov) počet starších detí vo veku 6-18 rokov neustále klesá. Najpočetnejšia je skupina 6-14 ročných detí, ktorá si udržiava početnosť 46% -49% v rokoch 2001 - 2007 a pod 45% klesla len v posledných dvoch rokoch.  Klesajúci strend u mladších detí za zastavil -  u detí 3-5 ročných v roku 2006 a u najmenších detí už v roku 2004.

 

 Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf2: vývoj počtu detí podľa vekovej kategórie za posledných 9 rokov, zdroj: vlastná práca , podklady ŠÚ SR

  

Znepokojujúci je fakt, že dlhodobo vo vekových kategóriách detí prevládajú výraznou vačšinou staršie deti. Môžeme preto poredpokladať, že aj keď štatistiky naznačujú postupné žvyšovanie počtu mladších detí, nie je to dostatočné aby sme mohli hovoriť o "zvrátení nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku".

 

Predpokladajme, že najbližších 12 rokov budú postupne dospievať dnes najpočetnejšie vekové kategórie detí a prírastok mladších detí zostane na dnešnej úrovni. A ak sa naozaj výrazne nezvýši porodnosť na Slovensku, o 12 rokov bude na Slovensku žalostne málo detí! Dnes ich je 1 120 tisíc. O dvanásť rokov to kľudne môže byť len polovica. !!!  

 

Počet živonarodených detí celkom

 

 Obrázok

Graf3: živonarodené deti v priebehu rokov, zdroj: vlastná práca , podklady ŠÚ SR 

 

   

Počet živonarodených detí sa v priebehu posledných 9 rokov zvýšil z vyše 51 tisíc v roku 2001 na vyše 61 tisíc v roku 2009.  V rovnakom trende za zvýšil počet živonarodeních detí na 1000 obyvateľov z 9,5 v roku 2001 na 11,3 v minulom roku. 

Priemerný vek rodičky sa však tiež zvýšil z 26,46 v roku 2001 na 28,59 v roku 2009. A priemerný vek prvorodičiek sa tiež postupne zvyšoval z  24,14 v roku 2001 na 26,

Zvýšil sa podiel detí narodených mimo manželstva z 19,8% v roku 2001 na 31,6% v roku 2009 !

 

Najviac sa narodilo matkám v poradí prvé dieťa

 

 ... a tento trend prevažuje v našej spoločnosti už dlhodobo. V roku 2001 bolo 44,5 % detí, ktoré sa narodili matke ako prvé dieťa (22 751). V priebehu rokov sa tento podiel prvonarodených detí z celkového počtu narodených detí zvyšoval na 48,1% v minulom roku (29 444). 

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf4: živonarodené deti v priebehu rokov - v poradí 1. dieťa a v poradí ostatné, zdroj: vlastná práca , podklady ŠÚ SR

 

Takýto jednoznačný trend nie je u druhonarodených detí. V tomto prípade sa striedavo v priebehu rokov 2001 - 2009 udržuje v rozmedzí 31,2 - 32,5%. Najviac druhorodených detí sa narodilo v roku 2001 - 32,5% čo predstavovalo 16 621 detí. Najmenej to bolo v roku 2004 - 31,2% (16 769 detí).

U detí narodených v poradí tretie, štvrté a piate a ďalšie je zhodne klesajúci trend v priebehu posledných 9 rokov. Počet detí narodených ako tretí súrodenec klesol z 12,1% na 11,2%. Celkom sa narodilo na Slovensku v minulom roku  6 872 tretích súrodencov. Počet štvrtých súrovencov sa v roku 2009 narodilo celkom 2 353 čo predstavuje 3,8% z celkového počtu narodených detí, kým b toku 2001 to bolo  5%. V poradí 5+ sa narodilo minulý rok 2 983 deti a toto číslo predstavuje pokles z 5,9% v roku 2001 na 4,9% v minulom roku z celkového počtu živonarodených detí.

 

Fakt nárastu počtu živonarodených detí je potešujúci a je potrebné ho naďalej v rámci rodinnej politiky štátu podporovať. Je potrebné pri zvyšujúcom sa počte narodených detí podporovať aj narodenie druhých, tretích a ďalších súrodencov, nakoľko tieto skupiny s výnimkou druhých súrodencov majú klesajúcu tendenciu už niekoľko rokov. Z toho dôvodu je žiadúce v rámci rodinnej politiky na všetkých úrovniach (od štátnej rodinnej politiky po rodinnú politiku miest, obcí a VÚC) zvýšiť atraktivitu troj a viacdetných rodín v spoločnosti a to nielen prevenciou chudoby ale aj inej podpory a zvýhodnení.

 

Alarmujúci je nárast počtu detí narodených mimo manželstva. Úplná rodina, v ktorej sú prítomní obaja rodičia predstavuje pre výchovu detí najideálnejší model rodiny z hladiska potrieb a vývoja detí. Neúplné rodiny vychovávajúce deti sú viac ohrozené chudobou ako aj výskytom sociálno-patologických javov, nakoľko je často príjem rodiny výrazne redukovaný, zvyšujú sa nároky rodiča na prácu (v súvislosti s finančným zabezpečením rodiny) a vyčerpaný rodič má menej možností venovať dostatok času a pozornosti deťom.  Znepokojujúci môže byť aj zvyšujúci sa vek prvorodičiek. Vzhľadom na tento fakt sa posúva veková hranica pôrodov druhého a ďalších detí, čo môže so sebou prinášať rôzne negatíva. Zvyšovaním veku ženy sa znižujú šance ďalšieho otehotnenia, množia sa ďalšie zdravotné prekážky tehotenstva čo môže viesť k tomu, že ženy ktoré by chceli mať viac detí ich nebudú môcť mať alebo ich nebudú môcť mať v takom počte ako plánovali.


 

Zdroj dát: Štatistický úrad, Informatívne správy ŠÚ SR, 28.5.2010, Link na správu tu.

Viac o súvislostiach demografie, funkcií rodiny a podpore jej funkčnosti v spoločnosti si prečítate tu.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Your Inspiration To Blood Apply pressure on Numbers

(ANonomouff, 8. 10. 2018 7:00)

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/generique-du-cialis-en-france/

High Blood Press - Hypertension

(Aduarmeree, 29. 7. 2018 13:25)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-ligne-pas-cher/

 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>