Choď na obsah Choď na menu
 


Podpora rodiny štátom

Príspevky

ÚMC: Z programového vyhlásenia vlády SR

13. 10. 2010

Únia materských centier

Únia materských centier sa dlhodobo zaujíma o rodinnú politiku a preto sme so záujmom očakávali programové vyhlásenie vlády SR, špeciálne časť venovanú rodine. I keď sa niektoré opatrenia a novelizačné snahy z neho dajú jasne identifikovať, ďalšie avizované zmeny ponechávajú zatiaľ veľký priestor otázkam, ako sa budú realizovať. Ponúkame Vám výber hlavných téz z programového vyhlásenia vlády v časti venovanej PRÁCI, SOCIÁLNYM VECIAM a RODINE ( krátené)

 
Celý príspevok | Rubrika: Podpora rodiny štátom | Komentáre: 0

Zarúbaná cesta pre sociálne služby na podporu rodiny s deťmi ?

28. 6. 2010

Martina Lukáčová, preRodinu.estranky, o.z. Ratolesť

Rodina je dôležitá a potrebuje podporu zo strany spoločnosti. Tento fakt, sa postupne napĺňa aj prostredníctvom legislatívy. Zákon o sociálnych službách definuje aj služby na podporu rodiny s deťmi. Je to veľmi pozitívny a ústretový krok štátu voči skutočným potrebám a požiadavkám rodín s deťmi. Jeho uplatňovanie v praxi však naráža na nedostatky. Aj po vyše ročnej platnosti zákona sú tieto služby nedostatočne poskytované, resp. nie sú poskytované takmer vôbec. Preto som sa snažila zamyslieť nad týmto problémom, priniesť možno iný pohľad, možno iné názory a možno i realizovateľné návrhy riešenia, ktoré by mohli pomôcť rozvoju poskytovania týchto služieb.

 
Celý príspevok | Rubrika: Podpora rodiny štátom | Komentáre: 0

Programové tézy novej vlády

27. 6. 2010

redakcia/ml

Žeby nastal čas, kedy rodinám s deťmi svitá na lepšie časy??? Nová vláda by v oblasti rodinnej politiky chcela presadiť niekoľko ústretových krokov. Rodičia by sa mohli teda tešiť na pružnejšie pracovné vzťahy, flexibilnejšiu rodičovskú dovolenku, rozšírenie a skvalitnenie služieb pre rodičov, možnosť pracovať popri poberaní rodičovského príspevku ...

 
Celý príspevok | Rubrika: Podpora rodiny štátom | Komentáre: 0

Prevencia nie je dôležitá?

29. 5. 2010

Martina Lukáčová/redakcia

Koncepcia štátnej rodinnej politiky hovorí že, „rodinná politika má komplexnú a mnohorozmernú formu a vyžaduje spoločný prístup všetkých relevantných zložiek spoločnosti.“

.... v prioritách rodinnej politiky chýba akákoľvek podpora prevenčných aktivít pre zachovanie zdravej a funkčnej rodiny. (*Priority rodinnej politiky boli v aktualizácii koncepcie definované do prioritne rovnocenných oblastí : zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, dostupnosť bývania, zosúladenie pracovného a rodinného života, právna ochrana rodiny a pomoc v ktízových situáciách.)
 
Celý príspevok | Rubrika: Podpora rodiny štátom | Komentáre: 0

Rodinná politika a parlamentné voľby 2010

24. 5. 2010

redakcia, analýza volebných progamov

 
Celý príspevok | Rubrika: Podpora rodiny štátom | Komentáre: 0
 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>