Choď na obsah Choď na menu
 


Predstavujeme ZDRUŽENIE STORM - poskytovateľa sociálnych služieb

15. 7. 2010

 

 

1.     Patríte medzi jedných z mála poskytovateľov sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. Prevádzkujete nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu. Aké služby môžu u Vás klienti využiť?

 
Aby som to upresnila, Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež- CIRKUS, poskytuje svoje služby jednotlivcom a skupinám detí a mládeže vo veku od 11 do 20 rokov, ktorí prežívajú nepriaznivé sociálne situácie a trávia svoj voľný čas na ulici. Toto je naša primárna cieľová skupina. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia a rodinní príslušníci klientov. Ďalšou cieľovou skupinou sú študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a iných univerzít či vysokých škôl, ktorí už pracujú, alebo budú pracovať v nízkoprahovom klube pre deti a mládež.
Čo sa týka služieb, ktoré ponúkame, patrí medzi ne: široká ponuka voľnočasových aktivít (spoločenské hry, stolný futbal, športové hry, umelecké aktivity...), ktoré slúžia ako prostriedok k získaniu dôvery klientov, ktorá je podstatná pre ďalšiu hlbšiu prácu.
Ponuka sociálnych služieb zahŕňa: kontaktnú prácu, situačnú intervenciu, odborné poradenstvo, krízovú intervenciu, distribúciu klienta, skupinovú prácu, prácu s rodinou, komunitnú sociálnu prácu.
Organizovanie besied, prednášok a interaktívnych workshopov vždy na aktuálnu tému, ktoré realizujeme v spolupráci s klientmi čím sa u nich rozvíja pocit spolupatričnosti, spolupráce a zodpovednosti voči sebe aj voči zariadeniu. Práve takýmito aktivitami nám ide o prevenciu sociálno – patologických javov, s ktorými sa deti a mladí ľudia stretávajú vo svojom sociálnom okolí a ktorých sú často aj aktérmi.
 
 

 

2.     Hovoríme o službách pre rodiny s deťmi. Aké ďalšie aktivity ponúkate pre deti, aké pre rodičov a aké pre celé rodiny? Máte svoju činnosť aj takto prerozdelenú?

Ako som už spomínala, našou primárnou cieľovou skupinou, pre ktorú je zariadenie otvorené sú mladí ľudia vo veku od 11 do 20 rokov. Pre celé rodiny, ale napríklad koncom septembra budeme realizovať akciu s názvom STROMY a MY, na ktorej si každá rodina bude mať možnosť zasadiť svoj strom v okolí Komunitného centra, kde pôsobíme.
 

 

3.     Ako často je Vaše zariadenie otvorené, koľko pracovníkov sa môže klientom venovať?

 
Zariadenia je otvorené každý utorok a štvrtok od 17:00 do 20:00. Na službe sú vždy dvaja pracovníci. Dvakrát do mesiaca prichádzajú do klubu dve psychologičky, ktoré s klientmi vedú skupinové stretnutia.
 

 

4.     Aký je záujem rodín o Vaše služby a aké aktivity sú najvyhľadávanejšie? Koľkým klientom a aké služby poskytnene priemerne mesačne?

 
Najvyhľadávanejšie sú samozrejme voľnočasové aktivity. Za mesiac však priemerne poskytneme poradenstvo 7x, krízovú intervenciu 1x, situačnú intervenciu 16x, skupinovú prácu 2x
 

 

5.     Dokážete pokryť dopyt klientov po službách? Prichádzajú k Vám napríklad aj klienti z okolitých obcí?

 
 Naši klienti sú najmä z mesta Nitra a tiež sídliska Klokočina na ktorom pôsobíme. Podľa môjho názoru dopyt po našich službách pokrývame veľmi dobre.
 

 

6.     Ako by ste charakterizovali hlavné resp. najčastejšie problémy Vašich klientov?

 
Keďže sú to deti a mladí ľudia, najtypickejšie sú problémy v škole (záškoláctvo, nedostatočný prospech a dochádzka, konflikty s vyučujúcimi), rodinné problémy (rozvody rodičov, nezhody v rodine, finančné problémy), konflikty medzi rovesníkmi, fajčenie, pitie alkoholu, experimentovanie s drogami, problémy vo vzťahoch a komunikácii...
 

 

7.     Ako sa o Vás dozvedajú? Prichádzajú priamo s požiadavkou, napríklad, že potrebujú sociálne poradenstvo?

Keďže fungujeme od roku 2007, mnohí klienti už o nás vedia a podávajú si tieto informácie medzi sebou navzájom. Samozrejme sa prezentujeme aj pomocou plagátov a letákov s našou ponukou, napríklad v mhd a na verejných priestranstvách.
 

 

8.     Žiadajú klienti aj také služby, ktoré napríklad neposkytujete, alebo nie sú definované ako sociálne služby podľa zákona?

 
Keď sa vyskytne potreba takýchto služieb, sme veľmi flexibilní a vieme klienta distribuovať k rôznym odborníkom alebo zariadeniam, ktoré mu vedia poskytnúť adekvátnu pomoc, alebo službu. Máme nadviazané rôzne kontakty a vzájomnú spoluprácu.
 

 

9.     Platia klienti za Vaše služby? Z akých zdrojov financujete/kofinancujete poskytovanie služieb? Sú dostupné finančné prostriedky dostatočné? Je pre Vás ťažké ich získavať?

 
Všetky naše služby sú pre klientov bezplatné. Naše financovanie prebieha formou výziev a projektov. Napríklad z nadácie INTENDA, Generálneho Sekretariátu výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Hodiny deťom, Nadácie ORANGE.
Veľmi by sme sa potešili lepšej spolupráci s mestom Nitra a VÚC Nitra.
V dnešnej situácii, je samozrejme ťažké získavať finančné prostriedky, najväčšie problémy máme s financovaním odmien pre pracovníkov zariadenia.
 
 

 

10. Aké najväčšie/najčastejšie problémy alebo nejasnosti identifikujete pri poskytovaní sociálnych služieb?

Neidentifikujeme nič závažné. I keď vzájomná spolupráca medzi jednotlivými zložkami celého systému by mohla byť mnohokrát oveľa flexibilnejšia.
 
 
 
 
 
Mgr. Martina Mesiarkinová
Koordinátorka projektov
ZDRUŽENIE STORM
Nízkoprahový klub pre deti a mládež-CIRKUS
martina.stormnr@gmail.com

+421 907 107 601

 

za rozhovor ďakuje Martina Lukáčová

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>