Choď na obsah Choď na menu
 


Predstavujeme Spokojnosť neziskovú organizáciu, poskytovateľa sociálnych služieb pre rodinu

30. 6. 2010

Nedostatok sociálnych služieb pre rodiny je problém, ktorý môže prameniť z rôznych príčin. Na Slovensku je len pár priekopníkov, ktorí sa vydali po tomto nevyšlapanom chodníčku, keďže tieto služby sa ako nováčikovia zaviedli Zákonom o sociálnych službách od 1. januára 2009. Postupne by sme Vám chceli predstaviť všetkých priekopníckych poskytovateľov týchto služieb, ich činnosť, ciele, úspechy i problémy ktorými žijú svoj každodenný život. Dnes Vám predstavujeme zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu v Prievidzi – „Spokojnosť“, neziskovú organizáciu.

Na naše zvedavé otázky s trpezlivosťou odpovedala Monika Dessuet, štatutárna zástupkyňa.

 

1.     Patríte medzi jedných z mála poskytovateľov sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. Prevádzkujete nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu. Aké služby môžu u Vás klienti využiť?

 

Poskytujeme základné sociálne a právne poradenstvo, práva a právom chránený záujem, dva dni v mesiaci za symbolické ceny dávame ošatenie a vytvárame záujmovú činnosť pre deti a mládež. Touto cestou sledujeme ich správanie, našim cieľom je znižovanie sociálno-patologických javov.

 

 
2.     Hovoríme o službách pre rodiny s deťmi. Aké ďalšie aktivity ponúkate pre deti, aké pre rodičov a aké pre celé rodiny? Máte svoju činnosť aj takto prerozdelenú?

 

 

Zatiaľ sme mladé osemmesačné centrum, preto i mi stále hľadáme správne formy a metódy.

Pre deti: využívanie priestoru, ako napr. : práca s IT, športové hry a turnaje, výlety a túry, vzdelávanie – doučovanie, manuálna zručnosť...

Pre rodičov: základné sociálne poradenstvo a právne sociálne poradenstvo, práva a právom chránený záujem (pomoc pri spracovaní žiadostí o zamestnanie, občiansky preukaz...), poskytovanie ošatenia.

Pre celé rodiny: spoločne pripravené akcie deťmi pre rodičov a naopak (športové turnaje, Vianoce, Deň matiek, spoločné túry a výlety...), individuálne pohovory s profesijným pracovníkom zväčša z oblasti psychológie, sociálnym pedagógom, pri nezvládnuteľných rodinných problémoch.

 

 

3.     Ako často je Vaše zariadenie otvorené, koľko pracovníkov sa môže klientom venovať?

 

Päťkrát do týždňa. V pondelok, piatok od 9:00 – 13:00 hod., utorok, streda, štvrtok od 9:00 do 17:00 hod. Občas máme otvorené i v sobotu. Šesť pracovníkov na hlavný pracovný pomer a štyria externý, štyria dobrovoľníci.

 

 

4.     Aký je záujem rodín o Vaše služby a aké aktivity sú najvyhľadávanejšie? Koľkým klientom a aké služby poskytnene priemerne mesačne?

 

Aj ked´ začiatky boli ťažšie, postupne sme si k sebe všetci našli cestu. Za osem mesiacov je o všetky poskytované služby stopercentný záujem a klientov nám pribúda. Registrujeme sedemdesiat päť rodín.
Návšteva centra: deti -    denný priemer 29 (mesašne 346),
-        materiálna pomoc 46 rodín,
-        finančná pomoc 2 rodiny,
-        sociálne poradenstvo 9 klientov,
-        právne poradenstvo 3 klienti.

Spriemerované za mesiac máj 2010.

 

 

5.     Dokážete pokryť dopyt klientov po službách? Prichádzajú k Vám napríklad aj klienti z okolitých obcí?

 

Nakoľko sídlime na periférii mesta, cestu k nám si našlo osem klientov.

 

 

6.     Ako by ste charakterizovali hlavné resp. najčastejšie problémy Vašich klientov?

 

Finančné problémy, veľká miera nezamestnanosti, rasové problémy (dospelí),

Záškoláctvo, nezáujem o budúcnosť, fajčenie, pitie alkoholu, slabšia šikana (deti).

 

 

7.     Ako sa o Vás dozvedajú? Prichádzajú priamo s požiadavkou, napríklad, že potrebujú sociálne poradenstvo?

 

Služby sú vyvesené na informatívnej presklennej tabuli smerom do ulice. Takže každý, kto má záujem si môže prečítať týždenný plán. Na poradenstvá sa chodia individuálne nahlasovať, mi zabezpečíme pracovníka, ktorý sa im individuálne venuje, niekedy i tri hodiny.

 

 

8.     Žiadajú klienti aj také služby, ktoré napríklad neposkytujete, alebo nie sú definované ako sociálne služby podľa zákona?

 

Áno, nie sú to síce soc. služby. Zveľadenie exteriérov sídliska (ihrisko, pieskovisko, preliezky...)

 

 

9.     Platia klienti za Vaše služby? Z akých zdrojov financujete/kofinancujete poskytovanie služieb? Sú dostupné finančné prostriedky dostatočné? Je pre Vás ťažké ich získavať?

 

Klienti si za služby neplatia, snažíme sa financovanie uvedených služieb uhrádzať z dvoch percent, z darov a sponzorského. Finančné prostriedky sú viac než katastrofálne. Je veľmi obtiažne ich získať. Zabúda sa na mestá ako sme mi. Mám pocit, že je najviac preferovaná Bratislava a východ Slovenska, ako keby sociálne slabé rodiny nežili v iných mestách.

Naša organizácia bola v v roku 2010 zahrnutá do rozpočtu mesta Prievidza, čomu sme radi, pretože mesto nám je nápomocné. Aj pri akciách nám dáva priestory námestia, ľadovú plochu zdarma, neplatíme za výlep plagátov na výlepných plochách mesta Prievidza, za elektriku a energie platíme len symbolické ceny.

 

kliknite si aj na: http://www.ispokojnost.sk/index.php 

  

Za rozhovor ďakuje Martina Lukáčová.

 

Sociálne služby pre rodiny s deťmi sú zatiaľ len v plienkach. Prvý poskytovatelia, hlavne tí neverejní to majú naozaj ťažké a významnou súčasťou príjmov, ktorými financujú poskytovanie týchto sociálnych služieb sú aj dary. V prípade, že máte možnosti a ochotu pomôcť, budeme radi ak podporíte jednu z prvých lastovičiek.

 

Miesto poskytovania soc. služieb:

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n. o.
 Ciglianska cesta č. 8
 971 01 Prievidza
IČO: 37923617
č. účtu: 1010217005/1111, UniCredit Bank

 

Nás poteší akákoľvek pomoc, či už materiálna alebo finančná. Nakoľko poskytujeme ošatenie 2 dni v mesiaci budeme radi keď nám ľudia poskytnú aj obnosené veci. Ak by niekto vyraďoval kancelársky nábytok, počítače, tlačiarne, tak budeme radi keď nám aj to darujú. Ďakujeme :-)

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

info

(Andrea, 2. 9. 2011 12:13)

dobrý deň, som zo Svitu a plánujeme s neziskovým hnutím otvoriť nizkoprahové centrum pre rodinu. Chcem sa opýtať na vaše skúsenosti pri zriadovaní takého centra, kde žiadať o príspevok a ako má asi vyzerať projekt. chceme sa zamerať hlavne na romsku komunitu.

link

(Braňo, 22. 6. 2011 16:51)

Ten link vlastne funguje, len je trošku pozmenená adresa úvodnej stránky.
http://www.ispokojnost.sk/

Ošatenie

(Braňo, 22. 6. 2011 16:49)

Dobrý deň, mám nejaké oblečenie na darovanie (asi 100 ks) a chcem sa opýtať ako a komu sa oblečenie predáva? Pýtam sa tu, pretože link v článku dnes (22.6.2011) nefunguje.
Chcem sa ešte opýtať, či centrum spolupracuje aj s inými charitatívnymi, sociálnymi zariadeniami?
Inak skvelý článok o dúfam dlhodobo úspešnom projekte.

 

 Archív

Kalendár
<< október / 2018 >>