Choď na obsah Choď na menu
 


Rodina v centre pozornosti Únie materských centier

23. 7. 2010
 

Rodinnej politike sa Únia materských centier(ÚMC) programovo začala venovať pár rokov po svojom vzniku a zaradila ju aj do svojich nosných aktivít založením Centra PR a lobby v roku 2005. V menšej miere sa jej však venovala už od začiatku a to najmä tlakom na zmenu prostredia, v akom na Slovensku rodiny fungovali. Prvý veľký projekt a kampaň Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom bol zameraný na odstraňovanie bariér v spoločnosti, ktoré akýmkoľvek negatívnym spôsobom ovplyvňovali život rodín a výchovu detí. Prostredie, v akom ÚMC s týmto projektom začínala, sa dosť líšilo od prostredia, v akom sa pohybujeme dnes. Napriek tomu, že množstvo bariér zostalo, dnes je už situácia v mnohých oblastiach iná- a treba povedať, že v pozitívnom slova zmysle.

 

Najviac podchytenou v rámci kampane Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom bola oblasť vyhľadávania, oslovovania a oceňovania zariadení, priateľských k deťom a rodinám v reštauračných, ubytovacích službách, v obchodoch , neskôr sa kategórie rozšírili aj o zariadenia iného typu- napr. knižnice, ambulancie lekárov, úrady atď. Išlo o to, motivovať jednak podnikateľské prostredie na Slovensku na rozširovanie svojich služieb s ohľadom na špecifické potreby rodín s malými deťmi, ale zároveň motivovať rodiny a rodičov, aby takéto služby a vytváranie priaznivých podmienok vyžadovali. V čase, keď sa kampaň rozbiehala ste sa na Slovensku len ojedinele stretli s detskými kútikmi v obchodoch a reštauráciách, takmer všade sa fajčilo, detské jedlá boli ponímané len ako malá porcia hranolčekov a palaciniek, na požiadavku ohriatia prinesenej stravy alebo mlieka pre deti ste sa stretli len s pohŕdavým úškrnom. Rodina bola na okraji záujmu, s malými deťmi sa prakticky nikam nedalo chodiť, česť výnimkám a prvým lastovičkám v cestovnom ruchu. V tomto ohľade sa veľa zmenilo, detské kútiky sú na každom rohu, detský zákazník je atraktívnou cieľovou skupinou a marketing mnohých spoločností sa vo veľkom sústreďuje na rodinu. Je si z čoho vyberať, na druhej strane, za všetko sa platí a tak vysnívané služby pre deti sú často spojené s vyššou cenovou hladinou. So širokou ponukou sa však mení aj rodina. Výlety do prírody, stanovačky a opekačky, vlastnou fantáziou a silami organizovaná zábava pre deti a celú rodinu pomaly mizne z repertoáru voľnočasových aktivít rodín. Načo míňať drahocenný čas, keď za určitý poplatok toto všetko na trhu nájdete. To však určite cieľom aktivít ÚMC nie je. Správna rovnováha medzi tým všetkým – možnosťou zrelaxovať po vyčerpávajúcich dňoch a týždňoch venovania sa deťom a možnosťou  využiť aj doplnkové služby a aktivity pre rodinu.

 

Medzi negatívne podmienky patril aj nízky príspevok pre ženu, ktorá sa ostala celodenne starať o svoje deti- materský a rodičovský príspevok. Žena bola absolútne odkázaná na finančnú podporu od manžela, ani len základné potreby dieťaťa nebolo možné z tohto príspevku uspokojiť. Ženy tak boli často nútené, i keď s tým vnútorne neboli stotožnené, nastúpiť predčasne do práce. Preto k ďalším snahám ÚMC patrilo zvýšenie materského a rodičovského príspevku aspoň na úroveň minimálnej mzdy. Keď porovnáme súčasný stav, i keď s niektorými obmedzeniami, v tejto oblasti sa rovnako udiali zásadné zmeny. Zmenil sa spôsob výpočtu materského, RP sa zvýšil na úroveň minimálnej mzdy. Stále tu však existujú obmedzenia, ktoré znižujú výšku RP v závislosti na veku dieťaťa, na tom, či rodič má aj iný príjem. Neprehľadný a komplikovaný spôsob podávania odhlášok, prihlášok, zmeny tlačív patrí tiež k dlhodobo kritizovaným oblastiam. Moderné technológie a nemalé výdavky do aktualizácií informačných systémov štátnych inštitúcií by v prvom rade mali priniesť ľuďom zjednodušenie styku s úradmi a pri vybavovaní žiadostí. Chodenie od dverí k dverám, komplikácie spojené s už najmenšou zmenou v osobnom alebo pracovnom živote rodiča sú ešte stále realitou. Nároky by mali byť priznávané automaticky, nezávisle na tom, či splní rodič zákonnú lehotu na prihlásenie. Častokrát o nároku rodič nevie- napr. na dôchodkové poistenie platené štátom, ak nepožiada, nemá nárok na spätné doplatenie. Poradenstvo na sociálnych úradoch by malo smerovať k variante, ktorá je najvýhodnejšia pre rodiča, nie pre štátnu pokladnicu.

 

Oblasť vytvárania priaznivých podmienok zamestnávania pre rodičov s deťmi je samostatná kapitola, ktorá si zaslúži osobitný článok. I v tomto smere ÚMC vyvíja dlhodobo aktivity, ktoré zjednodušia zosúladenie pracovného a rodinného života. Posledné zmeny Zákonníka práce formálne vytvorili legislatívne prostredie pre využívanie rôznych moderných foriem zamestnávania- práca z domu, pružná pracovná doba, skrátené úväzky, chýba však reálna podpora a motivácia zamestnávateľov aplikovať ich v praxi. Všetko nové chce pre svoje zavedenie aktívnu podporu, ktorá je zatiaľ nedostatočná. Zavedenie možnosti vzájomného prenosu čerpania rodičovskej dovolenky medzi matkou a otcom podľa potreby rodiny by prispela tiež k vylepšeniu zosúladenia rodinného a pracovného života s vyšším prihliadnutím na potreby a záujmy dieťaťa. ÚMC stále zastáva názor, že dieťa do 3 rokov vyžaduje zvýšenú prítomnosť jedného z rodičov a stále častejší odchod matiek predčasne do práce by do určitej miery mohla kompenzovať napríklad aj možnosť otca, nastúpiť namiesto manželky na rodičovskú dovolenku.

 

Aj preto sa Únia materských centier bude v nasledujúcom období naďalej venovať podpore rozširovania podporných služieb pre rodiny s malými deťmi, do ktorých jednoznačne spadajú aj samotné materské centrá ako zariadenia komunitného typu. Tieto služby patria do preventívnej politiky, ktorá je z krátkodobého horizontu zväčša mimo záujmu vlády a spoločnosti, pretože je “drahá“. Ledva je dostatok peňazí na riešenie krízových stavov a nevyhnutných výdavkov. Z dlhodobého hľadiska však, keďže krízové stavy sú často dôsledkom zanedbanej prevencie, umožní štátu naštartovať pozitívny trend, ktorý by v určitom časovom horizonte priniesol zníženie výdavkov a zlepšenie prorodinnej klímy. Financie by sa preto mohli nájsť v európskych fondoch. ÚMC bude tlačiť na urýchlené zlepšenie využívania tejto možnosti financovania práve pre oblasť rozvoja služieb pre rodiny, na zjednodušenie prílišnej byrokratizácie administrovania projektov a na adresnejšie cielenie programových výziev na oblasť podpory rodiny.

 

Programové vyhlásenie novej vlády je v procese tvorby, no niektoré trendy v smerovaní rodinnej politiky sa dajú vytušiť už z analýzy programov jednotlivých politických strán. Únia materských centier bude podporovať tie oblasti programového vyhlásenia vlády týkajúce sa rodinnej politiky, ktoré budú v súlade s jej aktivitami a cieľmi a pripomienkovať návrhy, ktoré v súlade nebudú.

 

Už čoskoro by mali byť verejnosti k dispozícii hlavné ciele advokačných aktivít ÚMC na najbližšie obdobie a všetky pripomienky, ktoré k nim dostaneme, návrhy, či riešenia sú vítané.

 

Miloslava Kvasnicová, členka advokačného tímu ÚMC
www.materskec

 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 Archív

Kalendár
<< november / 2018 >>